Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
lf)7
BIJ HKT EVANUKLIE.
O God, Gij zijt waarlijk de Vader aller
menschen, Gij hebt ons door uwen Zoon
'Jesus laten zeggen, wat wij doeu eu laten
moeten om deugdzaam en voor dit eu het
volgende leven recht gelukkig te worden.
Gij hebt het ons laten zeggen, omdat Gij
ons zoo gaarne gelukkig \nlt maken. Als
wij naar U luisteren, worden wij recht ge-
lukkig. Gij hebt allen die uwen raad op-
volgen bijzonder lief eu dit geeft ons zeer
veel vreugde. Ik wil daarom altijd naar
uwen Zoon Jesus hoorcn, eu niet alleen
houren, maar ook alles doen, wat Hij mij
zegt. Indien ik Jesus volg, behaag ik U,
miju liefderijke hemeUche Vader. Ik
wil naar Jesus in do predikatiën en chris-
telijke leer hooren, want daariu wordt
ons gezegd, wat Hij op aarde aan de meu-
scheu geleerd heeft. Met vreugde w il ik
zijne vermauiugen in miju hart opuemen.