Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
166
voor zicli en voor anderen vraagt, wil ik
ook vragen. Goeile God, Gij hoort Let
gaarne dat kinderen tot ü bidden. O}) de-
zen dag wilt Gij mij nog liever verhooren,
want ik zal heden Hem ontvangen, die
met en voor ons bidt en iu wiens Naam
wij alles van ü verkrijgen kunnen. Ik bid
U dan in den Naam van Jesus, uwen god-
delijken Zoon; verleeu ons datgene wat
de priester voor ons verzoekt. Geef ons
uwen zegen; verleeu uwen zegen aan allen
die thans ter communie zullen gaan; zegen
de kinderen, opdat zij altijd deugdzaam
blijven en even als het Kindje Jesus in
wijsheid en welbehagen bij U en dc men-
schen toenemen. Zegen alle menschen,
doch voornamelijk heu voor wie ik meer
bijzonder verplicht beu tc bidden. Stort
uwen zegen over ons allen uit, opdat wij
allen eens bij U iu deu hemel komen.
Lieve Moeder ^laria, verwerf voor ons
deze genade. Amen.