Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
Iieilige Comimiiiic is groot, is gewiclitig
voor mij; (;r liaiigt zooveel, misseliieii
mijne eeuwige zaligheid van af; ik wil
daarom mijn hart zorgvuldig tot dien dag
voorbereiden; ik zal trachten eene w aar-
dige woonplaats voor mijnen Schepper te
bereiden. Maar ach, ik ben zulk een zw ak
kind; ik weet nog niet wat tot die verhe-
vene daad vercischt wordt. Leer mij dus,
goede bloeder, wat ik moet doen; ik zal
uwen raad getrouw opvolgen; ik ben tot
alles bereid; spreek dus tot mij; ik zal
zeer aandachtig luisteren.
Maria. Zonder u ten dien einde eiken
dag eenigen tijd in de eenzaamheid af;
aldaar zal ik tot u spreken; overweeg
mijne woorden telkens in stilte; bid voort-
durend met vertrouwen en van ganscher
harte, dat gij ze nauwgezet moogt opvol-
gen en verwijder alles uit uwen geest,
wat tl te zeer zou kunnen verstrooien.
Het kind. Gaarne, mijne Moeder,