Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
165
lieve Jesus, dat ik op het allernauwst
met U vereenigd worde en geheel mijn
v<dgcnd leven mij enkel diene om Ute
loven en te beminnen.
Lof, dank en eer zij aan U, heilige
Geest, Vertrooster der menschen, Gever
der gaven, Licht der harten 1 Gij hebt in
het heilig Doopsel mijne ziel geheiligd cn
mij met ontelbare weldaden overladen.
Kom thans H. Geest, wek heilige ver-
zuchtingen, vurige begeerten in mijn hart
op, hetwelk aanstonds als een levend ta-
bernakel zal worden, waarin de tweede
Persoon der II. Drievuldigheid met God-
heid en Menschheid zal nederdalen.
Lof, dank en eer aan IJ, allerheiligste
Drievuldigheid, nu en altijd en in alle
eeuwigheid. Amen!
gkhed.
Zoo al» dc priester aan het altaar bidt,
wil '\k thans ook bidden. Alles wat hij
m-