Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
164
nederdalen ; Hij rnst reeds hier op het al-
taar ; Ilij wil zich met mij vcrcenigen en
wenseht vurig, dat ik Hem zal ontvangen;
o welk een geluk o welk eene zaligheid!
Engelen des hemels, helpt mij Godloven
en danken.
Lof, dank en eer zij U, goede Vader!
Wees geloofd en geprezen door alles wat
leeft cn ademt!
Lof, dank en eer zij ook aan U, lieve
Jesus! Gij zijt de Zoon van God, de
Vriend der kinderen en de Verlosser van
alle men sc hen! Gij zijt uit den hemel op
de aarde gekomen, om ons te helpen en
gelukkig te maken. Gij hebt voor ons den
Jiemel geopend en zijt bereid ons thans
weder liefderijk te zegenen. Ja, Gij wilt
zelfs meer doen; Gij wilt mij zelfs dezen
morgen met uw H. Vleesch en J31ocd voe-
den. Gelukkiger dan de kinderen, die Gij
in uw sterflijk leven gezegend hebt, zal
ik IJ zelfs in mijn hart ontvangen. Maak