Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
162
nict geboren was, liebt Gij reeds aan mij
gedacht en hadt Gij reeds besloten mij
met ontelbare weldaden te overladen, en
ik vergeet U zoo dikwijls. Gij hebt uwen
eenigen Zoon voor mijne zaligheid op de
aarde gezonden; deze heeft de grootste
smarten, ja zelfs den dood voor mij onder-
gaan; en, niet tevreden-met voor mij te
sterven, heeft Hij zelfs het allerheiligste
Sacrament des Altaars ingesteld, waar-
door ik Hem nog heden in mijn hart zal
mogen ontvangen. En helaas! al deze
weldaden heb ik met ondankbaarheid ver-
golden. Ach, goede Vader, hoe spijt het
mij, dat ik zoo ondankbaar geweest ben .
ik heb mij niet als uw goed kind gedragen.
Ik val ootmoedig voor U neder; ik sla met
den priester op de borst en roep tot U: o
goede Vader, ontferm U over mij. Gij
lieve Jesus, heb medelijden met mij, ver-
geef njij mijne ongehoorzaamheid. Ik ben
bedroefd over het kwaad, dat ik gedaan