Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
160
mij daardoor waardig tot de 11. Com-
munie voor tc bereiden. Ik vcreenig mij
ten dien einde met den blakendèn ijver
van alle Engelen cn Heiligen, met de
vnrige verlangens van bet onbevlekte
Hart van Maria en bied U deze Mis en
alle H. ^Missen, die reeds opgedragen zijn
en tot aan bet einde der wereld zullen
opgedragen worden, eerbiedig aan en
smeek U met het grootste vertrouwen
goedgunstig op mij neder te zien en mij
de genade te verleenen van toch waar-
dig tot het groote geheim der liefde
te naderen.
gebed tot maria.
Maria, mijne allerliefste Moeder, ou-
der deze Mis zal ik het geluk hebben
Jesus, uwen goddelijken Zoon, in mijn
hart te ontvangen. Ik wend mij daarom
met het grootste vertrouwen tot U, ten
einde door uwe veelvermogende voor-