Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
159
aan mij, arm en zwak kind, ten deel
zal vallen. Hoe zal ik mij genoegzaam
tot dit verheven geheim kunnen voorbe-
reiden? Om in mijne zwakheid te voor-
zien bied ik X', o mijn God, tot voorbe-
reiding voor de H. Communie de II.
Offerande der Mis aan, welke ik thans
njet de meest mogelijke godsvrucht
wensch bij te wonen. Ik wensch U
dit heilig Offer op te dragen om U
te erkennen als mijnen Schepper en
volstrekten Opperheer; om U alle eer
en glorie te geven , waartoe ik in staat
beu; om vergiffenis van al mijne zonden
en misslagen te bekomen; om I) te
bedanken voor alle weldaden, die Gij
aan mij en alle schepselen verleend
hebt en om voor mij en voor allen, voor
welke ik verplicht ben te bidden of die
zich in mijne gebeden aanbevolen hebben,
al de genaden, welke ons ter zaligheid
noodig zijn te bekomen en vooral om