Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
liet wel, iiiiju kiiut, hoe groot, hoe ge-
wichtig de dag is, waaro]) u zulk een ge-
luk zal te beurt vallen ! Indien een aard-
sche koning zich gewaardigt een stad met
zijn bezoek te vereeren, welk een moeite
wordt er dan niet aangewend, om hem
waardig te ontvangen. Vele weken van
te voren beijvert men zich om de stad te
versieren. Alle inwoners wedijveren als
om strijd, om hunnen vorst het verblijf in
hunne stad zoo aangenaam mogelijk te
maken; en zoudt gij, mijn kind, dan min-
der doen, om den Koning der koningen,
den Schepper van hemel en aarde, die
weldra in uw hart zijn intrek nemen
zal, waardig te ontvangen? 2oudt gij on-
verschillig voor zulk een onuits])rekeHjk
geluk kunnen zijn? Zoudt gij weigeren
uw hart daartoe waardig voor te bereiden ?
Het kind. O neen, mijne Moeder, ik
wil voor zulk een geluk niet onverschillig
zijn; ik besef het, de dag mijner eerste