Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
155
*
van in eene groote zonde te vallen. Ook
vergat hij niet voor anderen te. bidden,
want hij wist wel, dat na de Coramnnie
het geschiktste oogenblik is, oni vele
genaden te bekomen, daarom bad hij
\urig voor zijne ouders, broeders en
zusters, vo(n' zijne bloedverwanten en
vrienden; voornamelijk bad hij ook voor
den herder, die hem tot de eerste Com-
munie had voorbereid en voor den Paus,
de Bisschoppen en Priesters, in één woord
voor al de leden der Kerk zoo levende
als overledene. Groot waren dan ook
de genaden die hij alstoen ontving en
zoo lang hij leefde bleef de dag zijner
eerste II. Communie bij hem in een ge-
zegend aandenken. «Nooit, zoo sprak hij,
zal ik het geluk vergeten, dat mij als-
toen ten deel viel; nooit heb ik zulke
zoete oog^nblikken doorgebracht als op
dien dag; ik kou geen woord spreken;
in tranen smolt ik weg, maar ik verzeker