Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
154
onder hij dit groot geheim zou ontvangen,
en bad daaronder met eenen eerbied, die
al de aanwezigen stichtte. Het is on-
mogelijk de gevoelens uit te drukken,
waarmede hij de H. Communie ontving;
zijn gelaat glinsterde van \Teugde; hij
scheen meer een Engel dan een kind
te zijn en was na het ontvangen van
dit goddelijk Sacrament zoodanig ver-
slonden van liefde, dat hij aan niets
anders dacht, dan aan Jesus, dien hij
in zijn hart bezat. Geen oogenblik liet
hij na de Communie verloren gaan; hij
onderhield zich op de allerinnigste wijze
met zijnen goddelijken Verlosser, aanbad
Hem met vurige liefde, loofde en dankte
Hem uit al zijn verniogen en smeekte
Hem om menigvuldige genaden; vooral
verzocht hij Jesus, dat Hij hem voor
het ongeluk mocht bewaren van Hem
ooit vrijwillig te beleedigen, ja hem lie-
ver te doen sterven dan te gedoogen