Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
152
moet gij tot Jesus naderen met ecu
vurig verlangen, met een gi'oot vertrou-
wen en met eene ware liefde. Gewis
wie zou uiet vurig verlangen, vereenigd
<0 worden met Jesus, die de oorsjiron^
van alle goed, ja de oneindige goedheid
zelve is. Ga dus vol vertrouwen tot
Hem; Hij wensclit vurig, zich met u
te verecuigen; het is zijn vermaak bij
de kinderen der menschen te zijn, cn
Ilij noodigt vooral de kleinen, de kin-
deren uit, om tot Hem te komen. Maar
nader ook met liefde tot Hem: Hij
heeft u bemind met eene oneindige liefde,
bemin Hem dan ook weer zooveel als
in uw vermogen is, cn deze dag zal
de gelukkigste dag uws levens wezen.
Het kind. Ik dank U, lieve Moeder,
voor dezen raad en smeek U nogmaals:
ach, wek Gij al die gevoelens in mij op
waarmede ik tot Jesus moet naderen, of
liever, b1ed aan Jesus de gevoelens voor