Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
151
de weinige oogenblikken, die mij nog
overblijven, moet doen en hoe ik mij
met uwen goddelijken Zoon moet on-
d'^rhouden.
Maria. Het geloof aan de wezenlijke
tegenwoordigheid van Jesus in het H.
Sacrament moet uwen eerbied jegens
dit groote Geheim vermeerderen. De
Engelen beschouwen dit allerheiligste
Sacrament niet dan met eerbied en sid-
dering; zij bedekken uit eerbied hun ge-
laat met hunne vleugelen en aanbidden
Jesus in het tabernakel onder de ge-
daante van brood verborgen, als hun-
nen God en Koning; gij moet daarin de
heilige Engelen navolgen en even als
zij Jesus met diepen eerbied aanbidden.
Die eerbied zal u van zelf brengen tot
gevoelens van ware ootmoedigheid, door
de gedachte dat gij, een arm en zwak
kind, een God van oneindige grootheid
in uw hart moogt ontvangen. Verder