Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
150
lieicl. Het brood, dat Ik u geven zal,
is mijn Vleesch voor het leven der we-
reld. Die mijn Vleesch eet en mijn
Bloed drinkt heeft het eeuwige leven en
Ik zal hem opwekken ten jongsten dage.
ïk zeg u, zoo gij het Vleesch van den
Zoon des menschen niet eet en zijn Bloed
niet drinkt, zult gij het leven in u uiet
hebben. Zoo als de levende Vader Mij
gezonden heeft en ik leef om den Vader,
zoo zal ook hij, die >lij eet, om Mij
leven!"
Welke verhevene woorden! Wat kon-
de Jesus meer doen, om uw verlangen
naar dit hemelsche voedsel in u op te
wekken ?
Hkt kind. Ach, mijne bloeder, ik
beken, dat ik niet waardig ben tot dit
groote geheim te worden toegelaten; ik
beu zulk een arm en zwak kind, leer
mij derhalve, hoe ik tot dezen godde-
lijlcen ]\Iaaltijd moet naderen, wat ik in