Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
148
H. Josef, voedstervader van Jesus, en
gij mijn 11. Patroon, wiens naam ik het
gehik heb te dragen, bidt voor mij, op-
dat ik Jesus zoo zeer beminne en diene,
als gij I lern op aarde bemind en gediend
hebt. Alle Heiligen des Hemels, bidt
voor mij, opdat ik heden goed voorbe-
I reid moge naderen tot het gastmaal der
I Engelen.
I Ilid zeor eerbiedig driemaal liet Woes gc-
I groet ter eere der Onbevlekte Ontvange«
I uls^van^Maria, zeg daarna;
i O ]Maria, ik^eveel mij vol vertrou-
I wen in uw allerheiligst en onbevlekt
j Hart; laat mij daarin'jverborgen blijven
j gedurende geheel mijn leven en voorna-
■ melijk, als ik tot de zonde bekoord worde.
I O mijne goede jMoeder, zegen mij thans
i en zeg aan Jesus, die aanstonds in mijn
I hart zal^komen, dat ik-uw^kind ben,
I alsdan zal Hij met grootere liefde in
1 mijn hart nederdalen. Amen.