Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
147
Jesus, uwen goddelijken Zoon, in miju j
hart te ontvangen. Smeek Jesus voor j
mij, opdat Hij zelf mijn hart bereide !
en het tot eene Hem aangename woon- !
plaats gereed make. Kn aU de eeu- j
wige Zoon van God, die ook uw Zoon |
I is, in mijn hart zal gekomen zijn, o aan- j
1 bid, bemin, dank en smeek Hem dan 1
I in mijne plaats. Vraag Hem dan, dat i
Hij mij zoo nauw met zich vereenige, |
j dat niets in staat zij, mij ooit weder !
I van Hem te scheiden. Bid Hem dan, j
i om al die genaden, welke Gij weet dat j
I mij noodig zijn. :
i Engel Gods, die miju bewaarder zijt, j
j blijf dezen dag meer dan ooit aan mijne j
zijde, want heden zal ik met het Brood I
der Engelen gevoed worden. Bid voor \
i en met mij, als ik Jesus in mijn hart |
I zal ontvangen. Bid voor mij, opdat ik j
j altijd getrouw blijve aan mijnen dierba- j
I ren Zaligmaker. j