Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
146
losser, vereenig mij alsdan zoo namv
met ü, dat niets in staat is, mij ooit
weder van U te scheiden; maak mij gansch
aan IJ gelijkvormig en sta mij bij, opdat ik
uw voorbeeld navolge en even deugdzaam
worde als Gij op aarde geweest zijt.
O goede God, Gij weet, hoe zwak
ik ben en hoevele gevaren mij omringen ;
ik ben onophoudelijk in het grootste ge-
vaar van tot dezonde verleid te worden en
voor eeuwig verloren te gaan. Ach, goede
God, sta mij dus bij, opdat ik niet
zondige. Dat het Lichaam en Bloed
van Jesus uwen goddelijken Zoon, het-
welk ik aanstonds het geluk zal hebben
te ontvangen, mij behoede voor het groot-
ste van alle kwaad, voor de zoude.
Uitl hier de arten van Ccloof, Hoop cn IjIeT-
de. het Onze Vader, Wees gegroet en het
Ciieloef in God den Vader.
O Maria, als een zwak kind snel ik
thans tot U. Ik zal het geluk hebben,