Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
145
zal ontvangen en wensch U daardoor
te cercn, te aanbidden, te bedanken en
U mijne liefde te betuigen. Ik veree-
uig mij met al het goede, dat ooit op
de aarde gedaan is cn maak de mee-
ning en begeerte van heden al de aflaten
te verdienen, waartoe ik in staat ben.
Zegen mij thans, goede God, opdat ik
niets zegge, niets denke of doe, waar-
door ik U zou kunnen mishagen.
Lieve Jesus, U moeten wij in alles
trachten na te volgen. Ach, maak dan
dat ik zachtmoedig, ootmoedig, gedul-
dig en liefdadig worde als Gij. Maak
vooral, "dat ik zeer zuiver worde naar
ziel en lichaam; maak mij zuiver in
gedachten, in begeerten, in woorden en
werken; verwijder alles van mij, waar-
door de zuiverheid van mijne ziel of van
mijn lichaam zoude kunnen besmet wor-
den. Dezen morgen zult Gij in mijn hart
nederdalen, ik smeek U, dierbare Ver-
,67........................................ lÖ