Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
144
Sacrament des Altaars ingesteld hebt,
hetwelk ik van daag zal mogen ontvan-
gen ; ik dank U, God den II. Geest,
dat Gij mij door het Doopsel van de
zonden gezuiverd en tot het ware ge-
loof geroepen hebt. Ik dank U, aller-
heiligste Drievuldigheid, dat Gij mij dezen
dag hebt laten beleven, waarop ik het
geluk zal hebben, van met het Brood
der Engelen, het heilig Vleesch en Bloed
van mijnen goddelijken A^erlosser, gevoed
te worden. Iloe zal ik U hiervoor ge-
noegzaam bedanken? Ach, goede God, ik
ben maar een zwak kind en kan U niet
genoeg mijne dankbaarheid betuigen;
maar ik wensch vurig, dat ü alle Engelen
en Heiligen in mijne plaats bedanken.
Ik offer U, beminnelijke Vader, alles
op wat ik dezen dag vemchten zal. Ik
draag aan U op mijne gedachten, woor-
den, werken en moeielijklieden; ik draag
U vooral op de H. Communie, die ik