Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
143
O Jesus, versier mij met het kleed
uwer goddelijke genade, o])dat ik waar-
dig moge verschijnen bij het overheer-
lijke feest, hetwelk Gij, lieve Jesus, mij
bereid hebt.
Kniel nn n zedie gpklcctl tc hebben, eer-
biedig neder en bid het volsendei
O goede God, Gij zijt hier wezenlijk
tegenwoordig en ziet thans liefderijk op
mij neder. Ik verhef reeds bij het be-
gin van dezen dag mijn hart tot U, om
U met den diepsten eerbied te aanbidden
cn te bedanken voor de menigvuldige
weldaden, die Gij mij hebt geschonlÄn»
Gij hebt mij weder dezen nacht bewaard,
ik dank U daarvoor; ik dank U voor
al het goed, dat Gij mij van het begin
mijner geboorte tot nu toe hebt geschon-
ken. Ik dank U, God den Vader, dat
Gij mij uit het niet hebt geschapen; ik
dank V, God den Zoon, dat Gij mij door
uwen dood verlost en het allerheiligste