Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
141
GEBED.
Beminnelijke Jesus, mijn Schepper cn
Zaligmaker, ik wensch vurig U met zulk
eeue groute liefde, diepen eerbied en op-
rechte godsvrucht, te ontvangen, uls niij
maar mogelijk is. Aanvaard mijnen
goeden wil en verleen mij de genade,
dat ik mij tot deze beslissende daad
zoodanig voorbereide, dat ik daarin viude
de bron van mijne volharding iu uwe
liefde, tot aan den laatsten snik mijns
levens. Ja, lieve Jesus, verhoor mijne
bede, dan mag ik met vertrouwen
hopen dat ik ü, dien ik weldra onder
de nederige gedaante van Brood zal
ontvangen, eens in al uwen glan-j en
ai uwe heerlijkheid onbedekt in den
hem(d moge aanschouwen. O Maria,
Moeder van Jesus, mijn heilige Bewaar-
Kngel, mijne heilige Patronen, bidt voor
mij en bekomt mij de genade van eene
goede eerste Communie te doen. Amen.