Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
136
is nog nooit gehoord, dat iemand, die
uwen bijstand verzocht, door IJ is ver-
laten geworden. Zie mij, uw kind, hier
aan uwe voeten neergeknield; gij weet
het reeds, lieve Moeder, wat ik U
wil verzoeken. Ik bid om de genade
van eene goede eerste Communie; zoudt
O ij mij die kunnen weigeren? Neen,
neen, mijne Moeder, dit kunt Gij niet
Gij zelve wenscht vurig, dat ik Jesus
in een rein hart moge ontvangen, om-
dat daarvan zooveel afhangt.
Ik beken het, lieve Moeder, de zonde
heeft miju hart bezoedeld, misschien
zelfs mijne ziel gedood; ik ben daardoor
diep ongelukkig geworden en niet waar-
dig tot de tafel des Heeren te naderen;
maar gij, die de toevlucht der zondaren
zijt, ach bid, bid voor mij. Verwerf
voor mij de genezing mijner gebreken,
de vergiffenis mijner zonden, opdat ik
Jesus, die zich weldra, voor de eerste