Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
135
vangen, dan zou ik niet tot uwe heilige
tafel willen naderen. Ja lieve Jesus,
ik wil liever sterven; liever duizend-
maal sterven dan onwaardig communi-
ceeren. Acli, mijn Jesus, behoed mij
van heiligschennis; ik bid het U, door
de verdiensten van uw dierbaar Bloed
cn bij do liefde, die Gij uwe heilige
Moeder toedraagt, reinig mijn hart,
opdat ik U waardig moge ontvangen.
Ik beken het, ik heb TJ door de zonde
beleedigd; maar, met de hulp uwer
genade, hoop ik, o mijn God, mijn
leven te beteren en, door eene goede
Biecht, vergitienis te bekomen. Ge-
waardig u, O Jesus, in mij een zuiver
hart te scheppen. Verwijder uit mijne
ziel alles wat U in mij mishaagt, op-
dat ik tot uwe heilige tafel met die
gesteltenis moge naderen, welke Gij
van mij begeert. Amen. o Maria, Moeder
van mijuLMi goddelijken N'erlosscr, het