Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
129
lukkig; hij verliet oogenblikkelijk den
boom cn nam Jesus vol l)lijd8chap in
zijn huis op.
Gij mijn kind zult nog gelukkiger
zijn; Jesus zal niet slechts in uw huis,
maar zelfs in uw hart zijnen intrek nemen.
Doordring er u wel van, dat gij Jesus
zult ontvangen; laat dit groote geluk geen
oogenblik uit uw geheugen gaan; slaap
met deze heilige gedachte in, en als gij
dezen nacht ontwaakt en morgen vroeg
opstaat, denk dan, dat Jesus tot u zegt:
„Mijn kind, haast u, want Ik moet heden
bij u mijnen intrek nemen; Ik wil thans
in uw hart mijne woning vestigen!"
Het kind. O mijne Moeder, hoe zoet
zijn deze woorden voor mijn hart Ge-
lukkiger dan Zacheüs, mag ik zelfs
mijnen goddelijken Zaligmaker in mijn
hart ontvangen. Onophoudelijk wil ik
naar Hem verzuchten en ik smeek U,
lieve Moeder, bid Gij voor mij ook zelfs
67