Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
128
Gij weet het, hoe vurig Zaeheüs
wenschte, mijnen goddelijken Zoon te zien
en Hem nader te leeren kennen. Om-
dat hij klein van gestalte was, kon hij
uithoofde van de menigte volks den god-
delijken Verlosser niet zien. Doch wat
deed hij nu? Hij liep vooruit en klom
op eenen wilden vijgenboom, die aan den
weg stond, waar Jesus voorbij moest
"komen, Hoe opregt moet zijn verlangen
geweest zijn! Hij dacht er niet eens aan,
dat de menschen hem zouden kunnen be-
spotten, wanneer zij hem daar op zulk
eene zonderlinge plaats zagen. De be-
geerte, om Jesus te zien, ging bij hem
boven alles. Hoe heerlijk werd hij daar-
voor beloond! Immers wat deed Jesus?
Zoodra Hij bij den vijgenboom gekomen
was, sloeg Hij de oogen omhoog en riep:
Zaeheüs, haast u en kom beneden, want
ik moet heden in uw huis verblijven.
Zaeheüs achtte zich buitengewoon ge-