Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
127
Verzucht van nu af onophoudelijk naar
de komst van uwen goddelijken Verlos-
ser. Volg daarin het voorbeeld na van
eene menigte kinderen, die onophoudelijk
verzuchtten naar de komst van hunnen
lieven Zaligmaker.
Het kikd. Ach, mijne moeder, wek
Gij zelve dit verlangen in mij op; wek
mij op tot een vurig en hartelijk gebed;
maak, dat ik, door recht hartelijk naar
Jesus te verlangen, mijn hart meer en
meer moge bereiden, om innig met Hem
vereenigd te worden.
Maria, Hoe aangenaam is dit verzoek 1
Ja, mijn kind, ik zal voor u bidden,
want ik wensch niets vuriger dan dat gij
bij het ontvangen van mijnen goddelijken
Zoon op het allernauwst met Hem ver-
eenigd moogt worden. Om het verlangen
naar uwen hemelschen Gastheer nog in u
te vermeerderen, herinner u de schoone
g9schiedenis van Zachcüs.