Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Moeder, beter, dan cenig ander schep-
sel, in staat zijt om ons te leeren, hoe
wij ons tot het ontvangen van het aan-
biddelijk Sacrament des Altaars moeten
voorbereiden, heb ik het gewaagd U
voor te stellen als onderwijzeres van
die kinderen, welke Jesus uwen god-
delijken Zoon voor de eerste maal in
Imnne harten zullen ontvangen. Vergeef
mij, verhevene Koningin, dat deze mijne
onderrichtingen Uwer zoo weinig waar-
dig zijn. Ik beken mijne onmacht en
weet, (fat dit boekje in zich zelf geen
waarde heeft, doch ik hoop dat Gij zult
aanvullen wat er aan ontbreekt. Indien
Gij ü slechts gewaardigt tot de harten
der kinderen te spreken, wanneer zij
zich van dit boekje bedienen, dan zul-
len daardoor overvloedige vruchten
voortgebracht worden en de kinderen