Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
125
miju hart zoo zuiver mogelijk worde
Gij weet beter dan ik, hoe gelukkig die-
genen zijn, die Jesus in een goed voor-
bereid hart ontvangen, doordring mij
eenigermate van dat geluk, opdat ik
zooveel te meer mijn best moge doen,
om toch deze weinige oogenblikken goed
te gebruiken. Vergeet mij niet; ach
Moeder, neen, vergeet mij niet; doch
zeg aan Jesus, uwen goddelijken Zoon,
dat ik uw dienaar, dat ik uw kind ben.
O dan zal Jesus met veel meer liefde tot
mij komen en mij veel nauwer met
zich vereenigen.
Lieve Jesus, morgen reeds zal ik U
ontvangen. Ontsteek toch in mijn hart
een gloed van liefde jegens U, vergeef
mij nogmaals mijne zonden, gebreken
en fouten, waarmede ik Ü geheel mijn
leven heb vergramd. Verhoor mij, lieve
Jesus; ik smeek het U door de voor-
spraak uwer allerliefste Moeder en door