Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
124
verslonden vinden op het oogenblik, dat
de Zoon van God in uw hart zal neder-
dalen; mocht ook gij alsdan aan God
een hart aanbieden zooveel mogelijk ge-
lijkvormig aan het hart der allerheiligste
Maagd. — Vraag deze genade herhaal-
delijk en vurig door de voorspraak uwer
lieve Moeder Maria.
gebed.
O mijne Moeder, hoezeer hebt Gij ü
tot het ontvangen van den eeuwigen Zoon
des Vaders voorbereid. Geheel uw leven
was daartoe eene aanhoudende voorbe-
reiding en ik, arm en zwak kind, dat
denzelfden God in mijn hart zal ontvan-
gen, ik heb nog slechts eenen enkelen
dag, om mij daartoe voor te bereiden.
Bid, bid dan toch veel voor mij. Gij
weet beter dan ik, hoe zuiver het hart
moet zijn, waarin Jesus zal nederda-
len. Maak daarom, lieve Moeder, dat