Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
123
goed voorbereid ontving Zij den eeuwigen
Zoon des Vaders bij zijne menschwor-
ding! Door eene buitengewone genade
van de erfsraet bevrijd, beantwoordde
Zij reeds in hare prilste jeugd aan al de
ingevingen der genade; nooit beging Zij
zelfs den geringsten misstap. Als een
klein kind werd Zij reeds in den tem-
pel van Jerusalem aan God toegewijd,
eu gedurende haar gansche leven bleef
Zij haren God getrouw en nam Zij met
elk oogenblik in volmaaktheid toe. Door
hare deugd en heiligheid verhaastte Zij
om zoo te spreken den tijd, waarop
de Zoon Gods mensch werd. God, die
met innig welbehagen op zijne beminde
Dochter nedorzag, zond den Engel Ga-
briel tot Haarj deze vond Haar verslonden
in het gebed en bracht Haar de blijde
tijding, dat Zij de Moeder des Zaligma-
kers zoude worden. Mochten de Engelen
ook u, mijn kind, geheel in het gebed