Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
121
ik, hoe noodzakelijk het is dat ik mij
heilige, Hoe gelukkig ben ik! Jesus zal
in mijn hart nederdalen. Hem zal ik
ontvangen, met zijn H. Vleesch en Bloed,
met zijne Ziel en zijn Lichaam, gelijk Hij
thans glorierijk in den hemel is. Door-
dring mij toch levendig van die verhevene
waarheid! Wie zou het kunnen gelooven ?
Er is een kind op aarde, dat morgen
boven duizenden zal worden uitgekozen,
om het bezoek te ontvangen van den
eeuwigen Zoon van God, die voor ons
heil op aarde is nedergedaald. En dat
kind ben ikl
Er is een kind op aarde, dat morgen in
zeker opzicht zoo gelukkig zal zijn als
Gij, lieve Moeder; naardien het in zijn
hart denzelfden Godmensch zal ontvan-
gen, dien Gij in uwen zuiveren schoot
gedragen hebt. En dat kind ben ik!
Neen Maria, ik kan mijn geluk on-
mogelijk uitspreken en al sprak ik ook