Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
120
hart zal gansch zuiver, gansch schoon
worden in de oogen van uwen godde-
lijken Zaligmaker. Doordring u nogmaals
levendig van het geluk, dat u morgen
ten deel zal vallen. Gij zult gespijsd
worden met het brood der Engelen, de
tarwe der uitverkorenen, het brood der
onsterfelijkheid! In één woord, gij zult
ontvangen het Lichaam en Bloed van
mijnen beminden Zoon, van uwen Ver-
losser en Zaligmaker, van uwen Heer
en God! kunt gij iets meer verheven
uitdenken? — O gelukkig kind! De
Engelen beschouwen u vol eerbied en
bewondering; zij verdringen zich als om
strijd, om u te dienen en ik, uwe Moeder,
zie thans met de grootste vreugde op u
neder en wensch niets vuriger, dan dat
gij al de genaden uit uwe eerste H.
Communie moogt trekken, welke daarin
voor u liggen opgesloten.
Het kind. Ja, mijne Moeder, nu erken