Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
119
en de groote dag is daar. Met hoeveel
recht mag ik u dus thans toeroepen:
heilig u, want morgen zal de Heer
groote dingen aan u doen.
Hkt kinh. Ach, mijne Moeder, zeg mij
wat ik moet doen, om mij te heiligen.
Maria. Luister, mijn kind, ik zal het
u zeggen. Gij moet voortgaan met uwe
gebeden en goede werken, en dezen dag
vooral zeer ingetogen doorbrengen. Over-
weeg aanhoudend de groote dingen, die
God aan u doen zal. Zuiver nogmaals
uwe ziel in het heilig Saerament der
Biecht; zorg u zelfs van de geringste
misslagen te reinigen door een oprecht
berouw en door eene openhartige belij-
denis van alle uwe zonde"u. In de Biecht
j zult gij do vrijspraak van uwe zonden
j verkrijgen en de noodige raadgevingen
i van uwen zielsbestierder bekomen; gij
1 zult wederom versierd worden met het
j vlekkeloozo kleed der onschuld en uw