Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
118
Maak dat ik door de II. Oonmiuuie zoo
innig niet U vereenigd worde, dat niets
in staat zij mij ooit weer van U te
scheiden. O Maria, mijne lieve Moeder,
bid toch veel voor mij, opdat ik Jesus,
uwen Zoon, oprecht beminne en door
de II. Communie op het allernauwst met
llem vereenigd worde. Amen.
Oefening, Verwek van daag nogmaals
uit ganscher harte eene akte van liefde,
en bid thans de litanie van het H.
Sacrament des Altaars en driemaal het
Wees gegroet.
Schietgebed. O Jesus, ik bemin ü, maak
dat ik U nog meer beminne.
19e OVERWEGING.
Des morgens vóór den dag der
eerste H. Communie.
Maria. Mijn kind, nog slechts één dag