Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
117
den hemel verworven heeft. Wie zou
niet wenschen haar voorbeeld na te vol-
gen? Gij kunt dit, mijn kindi Maak nu
nog een vast besluit en smeek God dat
Hij u bijsta om het ten uitvoer te brengen.
qebeu.
O mijn goede Zaligmaker, als een arm
en zwak kind kniel ik in uwe tegenwoor-
digheid neder. Weldra zal ik IJ in mijn
hart ontvangen. Nog slechts een korte
tijd en Gij zult U gewaardigen tot mij
te komen. Ach, ik bid U, geef dat ik met
de vereischte gesteltenis tot ü nader;
bereid Gij mijn hart; ruk er alle zonden
uit; versier het met deugden. Vervul
mij met een levendig geloof, eene stand-
vastige hoop, eene vurige liefde; geef mij
een oprecht berouw over mijne zonden;
maak dat ik er door eene goede Biecht
vergiffenis van bekome en dat ik U in
het vervolg nimmer weder beleedige.