Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
116
liefde jegens liet allerheiligst Sacrament,
dat allen die haar zagen er door gesticht
werden. Zij was geheel met die verhe-
vene verrichting bezig; zij dacht onop-
houdelijk aan haren goeden Jesus, dien
zij weldra in haar hart zoude ontvangen;
zij deed niets liever dan zich met Hem
te onderhouden; zij begaf zich dagelijks
meermalen naar de kerk, knielde aldaar
voor het Altaargeheim neder, aanbad
haren Jesus onder de gedaante van brood
verborgen, en smeekte Hem met grooten
eerbied en diepe ingetogenheid, dat Hij
zelf toch haar hart tot eene waardige
woonplaats mocht bereiden. Geen won-
der, dat zij op den grooten dag harer
eerste H. Communie buitengewone ge-
naden ontving, en dat zij alstoen ver-
sterkt en bevestigd werd in de volmaakt-
heid en in de deugd, die later zoo zeer
in haar bewonderd werden, en waardoor
zij eenen overvloed van verdiensten voor