Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
a
115
lijkheid jegens uw goeden Verlosser en ge-
bruik den weingen tijd, die u nog over-
blijft, toch vooral goed om u waardig
voor te bereiden.
IIbt kinn. Ja, mijne Moeder, ik zal
den weinigen tijd, dien ik nog heb, goed
besteden; ik zal aan mijne vermaken,
aan alle verstrooiingen vaarwel zeggen,
ten einde mij enkel met U en mijnen
goddelijken Verlosser te onderhouden.
Spreek herhaaldelijk tot mijn hart; wek
mij op tot berouw cn liefde; wek mij
op tot een vurig gebed; bid Gij zelve
met en voor mij, opdat God mij de
genaden geve, welke ik zoo zeer noodig
heb, om goed te communiceeren.
voorbeeld.
Toen Maria Margaretha der Engelen
vernam, dat zij tot de eerste H. Com-
munie zou worden toegelaten, was zij
zoodanig doordrongen van eerbied en