Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
114
de wil, het brood in zijn Lichaam, den
wijn in zijn heilig Bloed veranderd.
Het kind. O mijne Moeder, ik beken
het, dat ik van eerbied, liefde en erken-
telijkheid moet doordrongen worden je-
gens mijnen goeden Zaligmaker, die mij
met zulk een overmaat van liefde heeft
bemind. Ach, lieve Moeder, leer mij
Hem recht hartelijk beminnen.
Maria. Opdat alle menschen en ook
gij, mijn kind, innig met Jesus zoudt ver-
eenigd worden, en met zijn heilig Lichaam
en Bloed zoudt kunnen worden gevoed,
heeft mijn Zoon aan zijne leerlingen
en aan hunne opvolgers, de bisschoppen
en priesters, de macht gegeven, brood
en wijn in zijn heilig Vleesch en Bloed
te veranderen, en het is bij uwe eerste
heilige Communie dat gij het geluk hebt,
tot dien verheven maaltijd toegelaten te
worden. O mijn kind, verlevendig dus itw
geloof, wek u op tot liefde en erkente-
■'ä