Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
113
Jesus is met zijne leerlingen in de zaal
te Jerusalem vergaderd; Hij weet, hoe
de Joden er op uit zijn om Hem te dooden,
en dat Hij den anderen dag wreedaardig
aan het kruis geheeht zal worden; en
toch op denzelfden avond gaat Hij het
groote geheim zijner liefde instellen.
Na het paaschlam met zijne leerlingen
gebruikt te hebben, neemt de Zoon van
God het brood in zijne handen. Hij dankt
zijnen hemelschenVader,zegent het brood,
breekt het en geeft het zijnen leerlingen,
zeggende: Neemt en eet, dit is mijn
lichaam. Daarna neemt Hij den beker
met wijn gevuld, zegent dien insgelijks
en biedt hem zijnen leerlingen aan, zeg-
gende: drinkt allen hieruit deze is de
kelk van mijn bloed, hetwelk voor u zal
vergoten worden. En ziet, even als het
licht werd, toen God bij de schepping
der wereld sprak: lid worde licht, even
snel en gemakkelijk had zijn alvermogen-
67 8