Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
112
den stal te Betlilchem geboren. Ge-
durende drie en dertig jaren beeft Hij de
grootste smarten en vernederingen voor
u ondergaan en eindelijk is Hij zelfs
voor u gestorven. Nu zult gij wellicht
denken, dat Hij niet meer heeft kunnen
doen en toch heeft Hij nog meer voor
u gedaan. "Wetende dat Hij weldra zoude
sterven, wenschte Hij nochtans bij u op
de aarde tc blijven, want het is zijn
vermaak onder de kinderen der men-
schen te zijn. Wie zou het gelooven?
Hij vond een middel uit, dat alleen
zijne liefde Hem heeft kunnen ingeven,
zijne almacht heeft kunnen uitvoeren;
een middel waardoor Hij, niettegen-
staande Hij ging sterven en ten hemel
opklom, toch lichamelijk onder de men-
schen bleef wonen. Luister met eerbied,
mijn kind, wat Jesus des avonds voor
zijnen dood nog voor u deed.
Het is de vooravond van zijnen dood.