Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
110
mijne kleeding, doch ik zal trachten in
mijn hart al die deugden te bekomen,
waardoor het U aangenaam kan worden.
Ik bid ü vurig, maak mij meer en meer
aan ü gelijkvormig, maak mij zachtmoe-
dig, ootmoedig, kuisch en liefdadig als
Gij. Verleen mij eenen grooten afschrik
van de zonde. Geef mij vooral eene groote
liefde jegens U eu uwe heilige Moeder
en maak, dat ik met eiken dag in deug-
den toeneme. O Maria, Gij hebt Jesus
in zulk een rein hart ontvangen; ach,
ware het mij mogelijk al uwe deugden
in mijn hart te vereenigen; daar dit
echter niet mogelijk is, bid ik U vurig,
maak, dat ik U ten minste zooveel na-
volge als mijne jeugdige jaren en mijne
zwakke krachten toelaten. Amen.
Oefening. Leg u vooral op die deugd
toe, welke gij denkt dat Jesus het liefst
in uw hart zal aantreffen. Bid om daar-
toe de genade te bekomen de litanie