Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
109
in hunne behoeften te voorzien. De
deugdzame prinses volgde met vreugde
den raad van haren vader; zij offerde
hare kostbare edelgesteenten aan de ar-
men op en zocht haar hart door de be-
oefening van ootmoedigheid, zuiverheid,
liefde en vele andere deugden tot eene
aangename woonplaats voor Jesus te be-
reiden. Op den dag harer eerste H.
Communie ontving zij het allerheiligste
Sacrament des Altaars met eene gods-
vrucht, die alle aanwezigen stichtte, en
verkreeg zij van haren goddelijken Ver-
losser de overvloedigste genaden.
gebed.
O mijn hemelsche Bruidegom, de dag
mijner eerste H. Communie begint meer
en meer te naderen. Het is noodzakelijk,
dat ik U in mijn hart eene aangename
woonplaats bereide. Ik zal niet bekom-
merd zijn over ijdelen opschik, over