Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
108
Coinmunie kostbare diamanteu ten ge-
schenke ontvingen. Deze gewoonte aciieen
den godvruchtigen Koning Lodewijk XVI
niet te bevallen. Hij wenschte veeleer,
dat zijne dochter bij het doen harer eerste
H. Communie haar hart met vele deug-
den versierde Eenigen tijd voordat zijne
dochter tot de eerste II. Communie
zoude worden toegelaten, ontbood hij haar
bij zich en zeide haar: Mijne dochter,
men zal u misschien reeds gesproken
hebben over een kistje met kostbare
juweelen, hetwelk u bij uw eerste H.
Communie zou ten geschenke gegeven
worden, maar ik hoop, dat gij u niet
zult bekommeren om ijdelen opschik,
doch u uitsluitend zult bezig houden, om
uw hart te versieren en er eene Gode
waardig heiligdom van te maken. Ik
geloof derhalve, dat gij er gaarne in
zult toestemmen om die edelgesteenten
op te offeren aan de armen, ten einde