Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
...................................................n
107
ateren; dat U, uw jeugdig hart moet
versierd zijn met al de deugden van
uwen leeftijd en blinken van zuiver-
heid. Leg er u met ijver op toe, om
Jesus bij zijne komst in uw hart vele
schoone deugden tc kunnen aanbieden.
Het kind. Ik dank U, lieve Moeder,
voor uwen raad; ik zal trachten mijn
hart met deugden te versieren; doch ik
ben nog zoo jong en zoo zwak; ik ben
niet in staat uit mij zeiven ook maar
het geringste goede werk te verrichten;
daarom bid ik U vurig, sta mij bij, opdat
ik mijne goede voornemens moge ten
uitvoer brengen. Versier Gij zelve mijn
hart, opdat Jesus, uw goddelijke Zoon,
er met welbehagen in moge nederdalen.
VOOBBEELD.
Het was vroeger de gewoonte, dat
de dochters van de Koningen van Frank-
rijk bij gelegenheid harer eerste H.