Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
hebben wij hïer weinig op te merken. Bij
eene vluchtige inzage zal luen aanstonds ont-
waren, dat het boekje niet enkel gemaakt is
voor den dag der eerste H. Communie, dat
het reeds eenige weken van te voren tot voor-
bereiding dient gebezigd te worden, terwijl
het verder ook na de eerste H. Communie als
een nuttig Handboekje voor kinderen kan
beschouwd worden, daar het al die gebeden
en oefeningen van godsvrucht bevat, welke
men in kerkboekjes voor kinderen met recht
mag verwachten.
Mocht dit werkje iets bijdragen, om de
kinderen waardig voor te bereiden tot de
H. Communie, hunne harten met ware gods-
vrucht en deugd te versieren cn de lievelingen
des Heeren voor geheel hun leven op het
allernauwst met Jesus, den goddelijken Kin-
dervriend, vereenigdtedoen blyven, dan zouden
wij onze moeite dubbel beloond achten.
De Schbijver.