Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
105
toevlucht der zondaren, ik hel reeds
dikwijls Jesus, uwen goddelijken Zoon,
door de zonden beleedigd. Ik smeek U,
dierbare Moeder, maak toch, dat ik al
mijne zonden oprecht biechte cu daar-
door vergiffenis bekome. Bid voor mij,
opdat de duivel mij in zulk eene ge-
wichtige zaak toch nooit bedriege. Hij
is er onophoudelijk op uit, om mij den
mond te sluiten; maar, lieve Moeder,
spreek Gij aanstonds tot mijn hart en
zeg mij wat ik doen moet. Ik wil liever
sterven dan vrijwillig eene doodzonde
in de biecht verzwijgen. Amen,
Oefening, Neem altyd vóór gij te
biechten gaat, uwe toevlucht tot Maria
en bid thans de litanie der H. Maagd
en driemaal het Wees gegroet, om de
genade te bekomen van eene goede
biecht te sj)reken.
Schietgebed, H. Maria, toevlucht der
zondaren, bid voor mij.