Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
102
tracht hij liet van de Biecht te verwij-
deren of te maken dat het niet goed
biecht. Ach, laat u toch nooit door den
\njand uwer zaligheid bedriegen; maar
kom, vóór gij te biechten gaat, altijd
eerst tot mij, vraag mij of ik u wil helpen
om goed te biechten en doe alles wat
ik door uwen Engelbewaarder tot uw
hart zal spreken.
Het kind. Ja, mijne moeder, gaarne
wil ik uwen raad opvolgen; ik aal al
mijne zonden oprecht belijden, ik zal
trachten er eene groote droefheid over
te bekomen en smeek ü sta mij voor-
namelijk bij, als ik te biechten ga.
voorbeeld.
Het voorbeeld der vorige overweging
heeft u voorzeker met vrees vervuld.
En geen wonder! Helaas welk een af-
sterven ! welk eene eeuwigheid! Door
uiet met de noodige gesteltenis het H.