Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
101
Het kind. Dat zal ik doeu, lieve Moe-
der I Leer Gij mij verder de middelen
kennen, die ik moet aanwenden, om
Jesus, uwen Zoon, in een goed voorbe-
reid hart te ontvangen.
Maria. Luister, mijn kind; gaarne
wil ik u onderrichten en helpen. Om
eene goede eerste Communie te doen,
moet gij vooraf uwe ziel door de Biecht
zuiveren. Indien gij den goeden God ook
maar door eene enkele doodzonde be-
leedigd hebt, dan heeft de duivel bezit
van uw hart genomen en in zulk een
hart zoudt gij Jesus, mijnen beminden
Zoon, niet mogen ontvangen. Door eene
goede Biecht wordt echter de duivel
alsdan weder uit uw hart verdreven en
de H. Drievuldigheid vestigt er wederom
hare woonplaats in. Dit weet de duivel
ook en als hij nu eenmaal een kind in
zijne macht heeft, dan wendt hij alles
aan, om het te behouden, en daarom