Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
100
te bekomen en stel u onder de beseher-
ming der H. Maagd, door driemaal zeer
eerbiedig het Wees gegroet te bidden.
Schietgebed. Heer, behoed mij tegen
heiligschennis.
16e OVERWEGING.
De Biecht.
Maria. Mijn kind, gij zult n niet aan
het verraad van Judas schuldig maken,
indien gij slechts van eene heilige vrees
doordrongen en oprecht bereid zijt alles
te doen, wat u voor zulk een ontzettend
ongeluk kan behoeden. Alleen zij, die
niet vreezen en niet van goeden wil zijn,
bevinden zich in gevaar van onwaardig
tot de heilige Communie te naderen.
Bid daarom herhaaldelijk, dat God u
moge bijstaan, om van zulk een groot
ongeluk bevrijd te blijven.
I