Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
97
gezondheid genoten. En evenwel leed hij
veel, hij was ongelukkig; men kon het
op zijn gelaat lezen, dat hij door een
inwendig verdriet verteerd werd.
Die man werd ziek; zijne deugdzame
j familie haastte zich er den missionaris
• van te verwittigen en deze begaf zich
aanstonds naar de woning van den zieke.
Allen zagen den dienaar des Heeren met
vreugde komen; men hoopte dat hij den
zieke eenigen troost zou aanbrengen.
De zieke onderhoudt zich eenen gerui-
men tijd met den priester. Wat gebeurde
er bij dit onderhoud? Dit is een geheim,
't welk alleen aan God bekend is. De
missionaris vertrekt en komt weldra
terug met het goddelijk Sacrament, het
stelligst onderpand van de verrijzenis
en het leven.
Bij het aanschouwen van zijnen God
cn Zaligmaker roept de zieke eensklaps
met een verschrikkelijke stem uit: Zie-

67